Notre école de cyclisme, fondée en 2012, a accueillie depuis lors pendant chaque saison environ 20 jeunes sportifs motivés. Depuis la deuxième année de son existence, nous sommes très fiers de bénéficier du support des dirigeants de mtb.lu, ce qui nous permet de garantir un encadrement optimal pour nos jeunes membres. En offrant un entraînement de deux heures de VTT chaque samedi, nos dirigeants se sont mis comme objectif non seulement d’améliorer les bases techniques et l’endurance des enfants, mais aussi de leur transmettre la joie et toute la beauté de notre sport.
Velosschoul an Aktioun
An eiser Vëlosschoul, déi mir am Joer 2012 gegrënnt hunn, hunn sech zanterhier all Saison em déi 20 Kanner ageschriwwen a waren mat vill Freed a Spaass derbäi. Zanter dem zweeten Joer vum Bestoen vun dësem Projet sinn mir ganz houfreg op d'Ënnerstëtzung vun de Moniteuren vun mtb.lu ze zielen, déi Woch vir Woch een optimalen Training fir eis jonk Sportler ofhalen. All samsteg sinn si während zwou Stonnen an de Bëscher ronderëm Schëtter ënnerwee, an verbesseren dobäi net nëmmen Technik an Ausdauer, mä vermëttelen de Kanner och d'Loscht un der Beweegung an um Vëlo fueren.