Nodeems mir läscht Joer mat 2 Parcoursen an eis éischt Randonnée gestart sinn, hu mir des Joer 3 verschidde Parcoursen (49km – 73 km – 106 km) zesummegestallt. Haut hate mir awer vill Pech mam Wieder an et huet bal de ganze Moie gereent. An awer hu puer couragéiert Cyclisten de Wee bei eis op Schëtter gewot fir eis Randonnée matzefueren. Mir soen hinne villmools Merci fir hier Ënnerstëtzung a freeën eis schonn op dat nächst Joer fir eis 3t Randonnée Jeng Majerus.