Eng kleng équipe vun der Hirondelle fiert vum 28-31 Oktober Mountainbike an der Pfalz, Paradis vum Single-Trail weit a breet.